Mit, hol?
Keres
ADATKEZELÉSI ELVEINK

A regisztráció során megadott adatokat a ReachMedia Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., adatkezelési szám: 634-0001) által működtetett MAXIMA kezeli. A regisztrálók, adataik megadásával egyúttal a jobinfo és a a MAXIMA Klub tagjává is válnak. A tagsággal járó előnyökről a MAXIMA Klub-on olvashat.

Az adatkezelés célja, hogy az Ön adatait tároljuk és a megadott információk alapján Önnek személyre szóló állásajánlatokat és személyes preferenciáinak megfelelően üzleti ajánlatokról, akciókról tájékoztassuk. Amennyiben Ön a regisztrációt követően adatai további felhasználását meg kívánja szüntetni, ezt a ReachMedia Kft. fenti címén vagy e-mailben (maxima@maxima.hu vagy info@jobinfo.hu) bármikor jelezheti, és ez esetben adatait azonnal töröljük. A levélben kérjük tüntesse fel, hogy a maxima vagy a jobinfo adatbázisából, esetleg mindkettőből törölni szeretné adatait.


Amennyiben a regisztráció során bejelölte, hogy valamely Egyperces hírlevélre is fel kíván iratkozni, úgy tájékoztatjuk, hogy az email címe bekerül az Egyperces hírlevél család adatbázisába is. A ReachMedia Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 103. I. emelet, adatkezelési szám: 634-0004) tulajdonában lévő Egyperces magazinok az átvett adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A ReachMedia Kft. Egyperces hírlevelei eljuttatására használja fel az email címeket. A kérdőív kitöltésével és az adatok mentésével Ön az adatátadáshoz hozzájárul.


Amennyiben Ön a személyes adatok között megadja pontos címét, mobilhívószámát és email címét, úgy hozzájárul ahhoz, hogy üzleti ajánlatokkal telefonon, faxon, levélben, SMS-ben és emailben is megkereshető legyen.


Az egyes hírlevekről az adatokat kezelő szervnél megadott módon tud bármikor leiratkozni.


Adatvédelem


A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki.


Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az ONLINE PRIVACY ALLIANCE ajánlásait. A tulajdonosa által nem szándékosan közölt egyéni adatot nem őrizzük meg, és nem adjuk tovább.


A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt tulajdonosa a rendelkezésünkre bocsátotta. Az adatokat más célra történő felhasználás céljából senkinek, semmikor nem adjuk tovább. Felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra. A ReachMedia Kft. az általa őrzött magántermészetű adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. Gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. A jobinfo.hu tartalmaz linkeket más oldalakra is, a ReachMedia Kft. azonban nem felelős ezen Internet oldalak adatkezelési eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.